Hedef Pazar Araştırması - WSM İNOVASYON
0(332) 346 09 30 wsm224@wsminovasyon.com

Hedef Pazar Araştırması

Hedef Pazar Araştırması

Wsm İnovasyon bünyesinde Hedef Pazar Araştırması Danışmanlığı ile firmaların hedef pazarlarını tespit ederek ve potansiyel müşteri bilgilerine erişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmaları ve ihracatçılarımızın potansiyel pazarlarda zamanında ve doğru pozisyon almaları amaçlanmaktadır.

Hedef Pazar Tespiti; firmalarımız mevcut pazarlarda ihracatlarını artırırken yeni pazarlara girişleri de kolaylaşacaktır. Hedef Pazar Araştırması Danışmanlığı, ihracat yapmak isteyen, ihracata yeni başlayan ve ihracatlarını geliştirmek isteyen her türden firmaya bilgi ve danışmanlık hizmeti verilmesi amacıyla kurulmuştur.

Hedef Pazar Araştırması Danışmanlığı kapsamında uzmanlarımız tarafından hizmet sunulmaktadır.

"Hedef Pazar Tespiti Danışmanlığı" kapsamında

Pazarlardaki REKABET KOŞULLARI analiz edilmekte,

Hedef Pazarlarla ilgili GÜMRÜK VERGİ ORANLARI ve İHRACAT İÇİN GEREKLİ BELGELER gibi bilgiler derlenmekte,

"Hedef Müşteri İstihbaratı Danışmanlığı" ile

Tercih edilecek ülkeler ve belirtilecek ürünler için RAKİP FİRMALAR ve POTANSİYEL MÜŞTERİLER hakkında bilgi derlenmekte,

HEDEF FİRMA tipleri ve İTHALATÇI firmaların ticaret sicil kayıtları ve gümrük bilgileri gibi detaylı bilgilerini içeren bir liste oluşturulmaktadır.